Εκδοση του 4ου Κοινωνικού Απολογισμού της Ideales

Οκτώβριος '13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2012Η Ideales είναι μία από τις ελάχιστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκδίδουν ετήσιο Κοινωνικό Απολογισμό, κι αυτό γιατί θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντική η αποτύπωση όλων των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας που έχουν υλοποιηθεί μέσα στη χρονιά.  Έτσι αφενός κοινοποιεί την αποτελεσματικότητα τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αφετέρου ανανεώνει τη διαρκή δέσμευση της στην αειφόρο ανάπτυξη.

Ο Κοινωνικός Απολογισμός 2012 της Ideales, είναι ο 4ος κατά σειρά και περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες της εταιρίας που άφησαν το θετικό τους αποτύπωμα στο Περιβάλλον, στον Άνθρωπο και στην Κοινωνία.  Διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή - σύμφωνα με τις βασικές αρχές αειφορίας του Ομίλου (paperless office) - και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ideales, στην ιστοσελίδα του United Nations Global Compact, στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ, αλλά τίθεται και προς αξιολόγηση στον ετήσιο Διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo.

Στη διαρκή της προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο …ΣΗΜΕΡΑ!, η Ideales θέλει τους φίλους, Πελάτες, Συνεργάτες και Προμηθευτές της να είναι συνοδοιπόροι της, γι’ αυτό και ενθαρρύνει όλους να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους για τις δράσεις της μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης csr@Ideales.gr για την Ε.Κ.Ε.