Επίλυση προβλημάτων | Πισίνα

Η αντλία θερμότητας της πισίνας μου είναι στη θέση On αλλά δε λειτουργεί. Τι μπορεί να φταίει ;


Η αντλία θερμότητας χρειάζεται περίπου 5 λεπτά για να ξεκινήσει τη λειτουργία της.  Αν η αντλία θερμότητας δε ξεκινάει μετά από 5 λεπτά, ελέγξτε ότι :
  • Υπάρχει ανακυκλοφορία νερού, δηλαδή λειτουργούν οι αντλίες της πισίνας.
  • Η επιθυμητή θερμοκρασία που έχετε θέσει είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα θερμοκρασία νερού της πισίνας.
  • Οι δυο βάνες πίσω από την αντλία θερμότητας είναι στη σωστή τους θέση.
  • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από +7°C για τα μοντέλα JD PAC και Power First Premium, μεγαλύτερη από -8°C για τα μοντέλα Power First Premium ALL SEASONS και μεγαλύτερη από -12°C για τα μοντέλα Power Force ALL SEASONS.

Αν όλα τα παραπάνω είναι εντάξει και η αντλία θερμότητας δε ξεκινάει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 61 48 430.  Επίσης, καλέστε μας σε περίπτωση που δεν έχετε τις Οδηγίες Χρήσης για το σύστημα θέρμανσης πισίνας που διαθέτετε.