Σύγκριση Μοντέλων

 
Επιλέξτε με τικ τα μοντέλα που επιθυμείτε να συγκρίνετε. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Σύγκριση επιλεγμένων μοντέλων".
Διαστάσεις εξωτερικές: 1,90 x 1,00 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6
Στόμια (jets): 6
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,40 x 0,93 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 8
Στόμια (jets): 8
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,40 x 0,95 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 8
Στόμια (jets): 8
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,80 x 0,92 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 7
Στόμια (jets): 7
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,98 x 0,95 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 8
Στόμια (jets): 8
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,27 X 2,27 X 0,96 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6
Στόμια (jets): 16
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,10 x 1,20 x 0,74 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 2
Στόμια (jets): 30
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 1,90 X 2,02 X 0,89 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Στόμια (jets): 20
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 1,65 x 2,16 x 0,91 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 3
Στόμια (jets): 30
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,01 x 1,91 x 0,94 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 4
Στόμια (jets): 30 & 40
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,03 x 2,03 x 0,94 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Στόμια (jets): 30 & 40
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 1,58 x 2,12 x 0,85 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 4
Στόμια (jets): 30
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,13 x 2,13 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6
Στόμια (jets): 35 & 50
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,29 X 2,29 X 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6
Στόμια (jets): 55
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,02 x 2,02 x 0,89 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Στόμια (jets): 30 & 40
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,44 x 2,44 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 7
Στόμια (jets): 55
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,38 x 2,38 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6-7
Στόμια (jets): 50
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,44 X 2,44 X 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 8
Στόμια (jets): 55
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,79 x 2,38 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 8-10
Στόμια (jets): 60
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,12 x 2,12 x 0,93 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6
Στόμια (jets): 30 & 40
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,44 x 3,10 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 10
Στόμια (jets): 70
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,12 X 2,12 X 0,93 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Στόμια (jets): 30 & 40
Προσθήκη στη σύγκριση: