Σύγκριση Μοντέλων

 
Επιλέξτε με τικ τα μοντέλα που επιθυμείτε να συγκρίνετε. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Σύγκριση επιλεγμένων μοντέλων".
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,10 x 1,03 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 4-6
Στόμια (jets): 16
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,20 x 2,20 x 0,98 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 4-6
Στόμια (jets): 16
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,40 x 0,95 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 8
Στόμια (jets): 8
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,80 x 0,92 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 7
Στόμια (jets): 7
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,98 x 0,95 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 8
Στόμια (jets): 8
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,02 X 2,02 X 0,91 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Στόμια (jets): 26
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 1,65 x 2,16 x 0,94 m (Ρηχή έκδοση: 1,65 x 1,65 x 0,76 m)
Θέσεις Υδρομασάζ: 3
Στόμια (jets): 30
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,01 x 1,91 x 0,94 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 4
Στόμια (jets): 30 & 40
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,03 x 2,03 x 0,94 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Στόμια (jets): 30 & 40
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 1,57 x 2,11 x 0,86 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 4
Στόμια (jets): 30
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,13 x 2,13 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6
Στόμια (jets): 35 & 45
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,29 X 2,29 X 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6
Στόμια (jets): 55
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,02 x 2,02 x 0,91 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Στόμια (jets): 30 & 40
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,39 x 2,39 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6-7
Στόμια (jets): 60
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,79 x 2,39 x 0,99 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 8-10
Στόμια (jets): 70
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,17 x 2,17 x 0,91 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 5
Στόμια (jets): 41
Προσθήκη στη σύγκριση:
Διαστάσεις εξωτερικές: 2,17 X 2,17 X 0,91 m
Θέσεις Υδρομασάζ: 6
Στόμια (jets): 40
Προσθήκη στη σύγκριση: