Συνήθεις ερωτήσεις | Πισίνα

Είναι αλήθεια ότι τα καλύμματα πισίνας μειώνουν την κατανάλωση νερού ;


Φυσικά.  Το κάλυμμα πισίνας μειώνει την εξάτμιση του νερού της πισίνας και επομένως μειώνει τις απώλειες νερού.  Έτσι δεν χρειάζεται να αναπληρώνετε τόσο συχνά το νερό στην πισίνα σας. Ανάλογα με τον τύπο του καλύμματος επιτυγχάνεται μικρότερη ή μεγαλύτερη μείωση στην απώλεια νερού.

Διαβάστε περισσότερα για τα καλύμματα πισίνας Ideales Covers® της Ideales στη διεύθυνση Καλύμματα Πισίνων | Ideales Covers®