Έλεγχος Διαρροής Πισίνας

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ IDEALESΠραγματοποιείστε τον έξυπνο Έλεγχο Διαρροής Ideales για να αποφύγετε την σπατάλη νερού και τα περιττά έξοδα.  Όλες οι πισίνες παρουσιάζουν απώλειες νερού κυρίως λόγω ανέμων, εξάτμισης από υψηλές θερμοκρασίες και παιχνιδιών στην πισίνα.  Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η μείωση της στάθμης του νερού οφείλεται σε διαρροή.

Για να εξακριβώσετε αν έχετε διαρροή, κάντε το παρακάτω εμπειρικό Τεστ Του Κουβά :
  • Γεμίστε ένα συνηθισμένο κουβά με νερό λίγο κάτω από το χείλος του.
  • Τοποθετήστε τον κουβά δίπλα από την πισίνα. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση στον κουβά παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
  • Σημειώστε τη στάθμη του νερού εντός του κουβά με ανεξίτηλο μαρκαδόρο ή αδιάβροχη ταινία.
  • Σημειώστε τη στάθμη του νερού της πισίνας με μια αδιάβροχη ταινία.
  • Μετά από περίπου 48 ώρες, μετρήστε με ένα χάρακα τη διαφορά σε καθεμία από τις 2 στάθμες.  Στο διάστημα των 48 ωρών δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πισίνα, ούτε να προστεθεί ή αφαιρεθεί νερό από την πισίνα ή/και τον κουβά. Αν βρέξει θα πρέπει να επαναλάβετε το τεστ.
  • Αν η στάθμη του νερού της πισίνας έχει υποχωρήσει πιο πολύ από τη στάθμη στον κουβά, τότε η πισίνα σας πιθανότατα έχει διαρροή.  Αν οι 2 στάθμες έχουν υποχωρήσει το ίδιο, τότε έχετε φυσιολογική απώλεια νερού.

Επαναλάβετε το Τεστ Του Κουβά για να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα.  Αν το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας | 210 61 48 400.

Έχουμε στη διάθεση μας ειδικό υπερσύγχρονο εξοπλισμό που εντοπίζει διαρροές πισίνων από οπές ή ρωγμές που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι!  Χάρη στις ειδικές μικροκάμερες και σε υπερευαίσθητα μικρόφωνα μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμα και την πιο αμελητέα διαρροή πισίνας.

Μετά τον έλεγχο από το εξειδικευμένο προσωπικό μας, θα σας παραδώσουμε αναλυτική τεχνική αναφορά των ευρημάτων μας μαζί με τις προτάσεις μας για την επιδιόρθωση τυχόν διαρροής.  Με τον Έλεγχο Διαρροής Ideales σιγουρεύεστε για τη στεγανότητα της πισίνας σας.  Επισκευάζοντας έστω και μια μικρή ρωγμή, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα που θα σας φανούν χρήσιμα αλλού.

Μικρό μυστικό : Τοποθετήσετε ένα Ideales Cover® για να μειώσετε τις φυσιολογικές απώλειες νερού και να μειώσετετ τη χρήση προϊόντων απολύμανσης και ενέργειας.

Σημείωση : O Έλεγχος Διαρροής Ideales εντοπίζει διαρροές που αφορούν τον εσωτερικό χώρο της πισίνας (κολυμβητική δεξαμενή).  Αν απαιτείται έλεγχος στο μηχανοστάσιο και στις εξωτερικές περιμετρικές σωληνώσεις της πισίνας, τότε είναι απαραίτητο το πρεσάρισμα του δικτύου των σωληνώσεων, το οποίο αποτελεί διαφορετική διαδικασία.  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες